Rdeči križ Zg. Polskava


umirjeno ter šoli primerno okolje

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA ZGORNJA POLSKAVA


Krajevna organizacija (KORK) pomaga pri uresničevanju humanitarnih ciljev kot je preprečevanje in lajšanje materialnih in drugih stisk ljudi, zaščita življenja in zdravja, podpora gibanju za zdravo življenje in zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic, posebno med spopadi in drugimi izrednimi stanji. Izvaja program, ki je usklajen s programom RKS - OZ.

 

KORK svoj namen uresničuje zlasti z opravljanjem naslednjih nalog:
• sodeluje pri obveščanju prebivalcev o krvodajalskih akcijah in sodeluje pri izvedbi
krvodajalske akcije;
• obvešča in predlaga socialno in zdravstveno ogrožene otroke za letovanja;
• ustanavlja postaje RK in skupine starih ljudi za samopomoč;
• organizira srečanja starejših ljudi in druge oblike dela za starejše (izlet, delavnice …) ter obiskuje ostarele in osamljene ljudi in jim po potrebi nudi pomoč;
• sodeluje s krožki RK v osnovnih šolah;
• organizira humanitarne zbiralne akcije (ob naravnih ali drugih nesrečah) v soglasju z RKS
• sprejema, zbira in razdeljuje humanitarno pomoč (denarno in materialno pomoč)
socialno in zdravstveno ali drugače prizadetim posameznikom in družinam, ob soglasju RKS - OZ;
• sodeluje pri vzdrževanju centralnega skladišča RKS - OZ;
• organizira zdravstveno-preventivna in druga predavanja,
• sodeluje z drugimi organizacijami na področju humanitarnega dela,
• opravlja še druge aktivnosti za uresničevanje humanitarnih ciljev in programov dela.


Delovanje naše organizacije temelji na načelu prostovoljstva, kar pomeni, da prostovoljci za svoja dejanja ne prejemajo finančnega plačila.


V našem kraju KORK že dlje časa ni aktiven. Ker nam je mar, želimo našo organizacijo ponovno oživeti in s tem povezati ljudi. Naj ne bo nihče, ki pomoč potrebuje, spregledan ali pozabljen.

 

Vse, ki bi želeli kakorkoli sodelovati, darovati svoj čas in srce, toplo vabimo, da se nam pridružijo pri našem delovanju.


Najboljši del človekovega življenja so njegova mala, brezimena in pozabljena dela dobrote in ljubezni.
— W. WORDSWORTH

 

Predsednica KORK Zgornja Polskava: Marjana Sagadin
Kontakt: 040418867
El. naslov: marjancasagadin@gmail.com