Izvedeni dogodki


Krajevna skupnost Zgornja Polskava in KUD Gaj sta v sodelovanju z Vrtcem Otona Župančiča, enota Zg. Polskava, v soboto 14. 12. 2019 priredila že 18. tradicionalno božičkovanje za otroke Zgornje Polskave.

 

Mali in veliki otroci, kakor tudi starši, so najprej uživali ob predstavi Čarmelada, ki so jo pripravile vzgojiteljice iz vrtca Makole. Po predstavi je otroke obiskal Božiček s svojimi spremljevalkami in obdaril približno 180 otrok.