Društvo upokojencev Zg. Polskava


Društvo upokojencev Zgornja Polskava se predstavi

 

Sekcija društva upokojencev Zgornja Polskava od leta 1975 do 1996
Let 1975 je bila ustanovljena sekcija upokojencev, ki se je vključevala v Društvo upokojencev Slovenska Bistrica. V letu 1989 je sekcija štela 183 članov. Prvi predsednik sekcije je bil Matija Frank (1975-1988), nasledil ga je Jože Pavlinek (1989-1996). Potrebe pa so narekovale, da se je ustanovilo samostojno društvo upokojencev Zg. Polskava.

 

Samostojno društvo od leta 1996 dalje
Dne 28.2.1996 je bil sklican ustanovni občni zbor in bil sprejet sklep o ustanovitvi društva. Za predsednika društva je bil izvoljen Jože Pavlinek. V letu 2000 je prišlo do kadrovskih sprememb. Mesto predsednice društva je prevzela Marija Godec, v letu 2004 pa Arnold Resman, kateri opravlja to funkcijo še sedaj. V letu 2006, ob 10-letnici obstoja, je bilo v društvu včlanjenih 376 članov. Društvo je imelo prostore v gradu. Ko pa se je občina odločila za obnovo gradu, smo seje imeli v prostorih PGD Zg. Polskava. Trenutno pa društvo za seje koristi prostore KUD Gaj Zg. Polskava, za kar se jim zahvaljujemo.


Društvo se udeležuje medobčinskih družabnih srečanj upokojencev. V letu 2013 smo bili organizatorji tega srečanje društev občine Slov. Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. Tega srečanja se udeležilo preko 800 upokojencev.


Posebno pozornost posvečamo starejšim članom društva, ki so stari 80 in več let. Od leta 2008 vsako leto pripravimo srečanje za starejše člane in jih pogostimo. Ob koncu leta pa jih naši poverjeniki še obiščejo in jih obdarijo. Obiščemo tudi člane v domovih starejših.


Glavni moto društva je druženje članov, kar dosežemo z organiziranjem enodnevnih in tudi dvodnevnih izletov po Sloveniji in tudi v tujini. Na potepanjih se družimo ter spoznavamo kulturne in zgodovinske zanimivosti. Člani društva se izletov veselijo in se udeležujejo v velikem številu. Letno organiziramo 7 – 8 izletov.


Društvo vsako leto pripravi občni zbor. Istočasno pa obeležimo tudi materinski dan – 25. marec, s kulturnim programom. Občnega zbora se udeleži preko 200 članov. V mesecu avgustu že več let organiziramo piknik pod kozolcem - toplarjem TD Kočno. Naši pikniki so dobro obiskani. Posebna zahvala pa gre dobro uigrani ekipi kuharic in kuharjev in strežbi. Že vrsto let prirejamo tudi martinovanje in organiziramo zaključek leta. Več let pomagamo pri trgatvi grozdja na kmetiji Antona Leskovarja na Zg. Polskavi. Udeležujemo se tudi letovanj na morju. Pripravljamo vrsto predavanj o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani in podobno.


Med našimi člani imamo tudi upokojenke in upokojence, ki se ukvarjajo z likovno dejavnostjo in ročnimi deli in jih z veseljem tudi razstavijo. Člani bi se udejstvovali še več, v kolikor bi društvo razpolagalo z lastnimi prostori.

 

S svojim delom in programi nadaljujemo pot, katero so začrtali naši predhodniki. Društvo na dan 31.12.2018 šteje skupno 413 članov. V naše društvo so vključeni tudi krajani Sp. Polskave, Pragerskega, Frama, Slov. Bistrice, Hotinje vasi, Hoč, Rač, Maribora, Makol, Majšperka. Glavni člen pri delovanju društva in vez med člani in upravnim odborom predstavljajo požrtvovalni poverjeniki.


Naše društvo je vključeno v Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Zgornjepodravsko pokrajinsko zvezo društev upokojencev Maribor (ZPZDUMB) in Medobčinsko zvezo društev upokojencev Slovenska Bistrica (MZDUSB). Pomembno je poudariti sodelovanje s Krajevno skupnostjo Zg. Polskava, gasilci, TD Kočno, TD Viničar , PD Pohorje in ostalimi društvi v KS, prav tako tudi s šolo in vrtcem in občino Slov.Bistrica.

 

Kontakti:
Društvo upokojencev Zg. Polskava Jurčičeva 6, 2314 Zg. Polskava
DŠ:11058960


Predsednik: Arnold RESMAN GSM: 041 379 765
URADNE URE: vsako prvo sredo v mesecu od 9. do 11. ure v prostorih KUD Gaj Zg. Polskava, Mladinska 12, Zg. Polskava


Društvo ima družabno omrežje FACEBOOK,
Pišite nam lahko na e-mail: upokojenci.zg.polskava@gmail.com