Kulturno umetniško društvo Gaj


Kulturni dom
Kulturni dom

 

Kulturno umetniško društvo Gaj je bilo ustanovljeno leta 1947. Tako je 72 let ljubiteljske kulture na Zgornji Polskavi častitljiva obletnica. Sploh, če pomislimo, da je bilo povojno obdobje na podeželju prepuščeno iznajdljivosti in odrekanju krajanov, ki so obnavljali ali na novo gradili prostore, v katerih so delovala takratna prosvetna društva.

 

Že pred drugo svetovno vojno je na Zg. Polskavi delovalo kulturno prosvetno društvo Skala. Pod njegovim okriljem je kot študent – režiser deloval tudi pisatelj Anton Ingolič. Med vojno društvo ni bilo aktivno. Kmalu po letu 1945 je bolj kot kdaj koli prej zaživela želja po kulturnem delovanju. Ljudje so skozi dramsko igro in slovensko pesem udejanjili svojo željo – govoriti in prepevati v slovenskem jeziku. Zavedanje lastnega duha, vračanje k izhodiščem svojega porekla in naroda, je vzbudilo željo po ustanovitvi društva, ki bi omogočilo kulturno udejstvovanje in bi hkrati ljudi povezovalo. Leta 1947 je bilo na pobudo gospoda Ivana Vokača, tedanjega šolskega upravitelja in učitelja na Zg. Polskavi, ustanovljeno Kulturno-umetniško društvo Gaj Zg. Polskava.


Vse aktivnosti polskavskih kulturnikov so se do izgradnje kulturnega doma leta 1964 odvijale v dvorani gostilne Vaški dvor.


Skozi vseh 72 let delovanja društva pa so bili vzponi in padci. Od velike požrtvovalnosti kulturnih entuziastov, do upadanja dela društev. S potrošništvom so prihajale v ospredje druge oblike in možnosti zadovoljevanja kulturnih potreb; navkljub vsem težavam, pa se je na Zg. Polskavi ljubiteljska kultura ohranila in se razvijala naprej. Vse do danes, ko je ljubiteljska kultura v kraju nosilka kulturnega dogajanja. Poslanstva ljubiteljske kulture se zavedamo in ga bomo z vso odgovornostjo opravljali tudi v prihodnje.

 

Predsednica društva je gospa Silva Pongračič
Elektronski naslov: kudgaj.zgpolskava@gmail.com

 

 

Dvorana v kulturnem domu
Dvorana v kulturnem domu