Pozdravljeni v naši krajevni skupnosti


Središče kraja s pošto
Središče kraja s pošto

Krajevna skupnost Zg. Polskava je geografsko zaključena celota, ki zajema 7 naselij: Zg. Polskavo, Bukovec, Kočno pri Polskavi, del Kalš, Ogljenšak, Sele pri Polskavi in Gabernik. Jedro naselja je med odrastki Pohorja v dolini rečice Polskave zraven glavne ceste Celje – Maribor. Površina krajevne skupnosti obsega 13,33 km2 in šteje 2.788 prebivalcev (Statistični urad, 1.1.2018). Naselje leži na nadmorski višini 287 m.

 

Zgornja Polskava je bila poseljena že v prazgodovini. Ob stičišču poti s penečo se Polskavo, ki pridere iz globoke polskavske soteske, se je utrdilo staro naselje Zgornja Polskava. Tu so našli kamnito sekiro. V rimski dobi naj bi tod čez vodila pot iz Celeie v Poetovio, pri Zg. Polskavi pa naj bi se odcepila proti Mariboru. Polskava je bila prvič omenjena leta 1164 in iz tega časa je tudi polskavski gradič. 

 

Na trgu ob glavni cesti stoji nekdanja gostilna, danes pošta, pritlično poslopje z okraski v obliki različnih kron nad okni. Stavba je iz konca 18. stoletja in dobro ponazarja tip starih furmanskih gostišč. Pošta Zg. Polskava je bila v našem kraju ustanovljena 16.7.1871 leta. Od ustanovitve pa do danes deluje v prostorih na Mariborski ulici 26, s poštno številko 2314.

 

Na področju šolstva na Zg. Polskavi je organizirana podružnična 6 razredna Osnovna šola Antona Ingoliča, v neposredni bližini osnovne šole se nahaja vrtec, ki je bil v letu 2016 prenovljen. V kraju obratuje tudi zdravstvena postaja Zg. Polskava, Zdravstvenega doma Slov. Bistrica in lekarna.

 

V naši krajevni skupnosti se nahaja tudi baročna cerkev sv. Trojica, zgrajena leta 1619. Je lep primer arhitekture cerkvene gradnje 17. stoletja. 

 

Govor predsednika sveta KS, g. Uroša Klajderiča
Govor predsednika sveta KS, g. Uroša Klajderiča

 

GOVOR PREDSEDNIKA SVETA KS NA PROSLAVI OB DNEVU POSVEČENEMU KRAJEVNEMU PRAZNIKU

 

Spoštovane krajanke in krajani, spoštovana poslanka državnega zbora mag. Karmen Furman, spoštovani člani sveta KS Zg. Polskava, občinski svetniki ter nastopajoči ob današnjem dnevu posvečenemu 67. krajevnemu prazniku. Lepo pozdravljeni v imenu KS Zg. Polskava, kakor tudi svojem imenu.

 

Mesec marec je prazničen mesec, kajti praznujejo žene, matere, dekleta ter se prebuja pomlad. Vendar pa obenem obujamo spomin na 23. marec 1945, ko je v Gaju 30 mladih fantov, fantov polnih življenja, upanja in hrepenenja, da bo kmalu konec strahovite vojne, na krut način zaključilo življenjsko pot.

 

Leta 1952 je takratna skupščina Zg. Polskave sprejela sklep, da se 23. marec proglasi za krajevni praznik Zg. Polskave. Istega leta se je žrtvam postavil spomenik z imeni ustreljenih in vseh pogrešanih borcev. Od takrat se vsako leto poklonimo spominu padlih v našem Gaju in želim si, da bi si mlajše generacije prizadevale ohraniti spomin na težko in krvavo prehojeno pot za našo svobodo. Krajanke in krajani KS Zg. Polskava smo si za svoj praznik izbrali ta dan kot spomin in opomin na pretekle dogodke, kateri ne smejo v pozabo.

 

V zadnjem letu je bilo v Krajevni skupnosti Zgornja Polskava marsikaj urejeno in zgrajeno a vendar so največji projekti še pred nami. Omenjam le najpomembnejše:

  • Ponosni smo na pridobitev vodohrana, kateri je bil zgrajen v preteklem mandatu. Vrednost investicije je znašala 105.300 EUR brez DDV.
  • V letošnjem letu je tudi predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema, začetek katerega pa lahko samo upamo, da ga ne bodo skušale, kot že v preteklih letih, preprečiti administrativne ovire.
  • Zagotovo pa je predviden začetek izgradnje poslovilne vežice za katero se pričakuje le še izdaja gradbenega dovoljenja.
  • Predvidena je tudi izgradnja cest, javne razsvetljave, obnova cevovodov in ureditev vodovodnega katastra,..
  • Pozabili pa nismo niti na naše najmlajše, saj potekajo aktivnosti za izgradnjo igralnega parka.


Naši kraji so v zadnjih letih doživeli velike spremembe. Priselilo se je veliko ljudi in mnogi so si tukaj ustvarili družine. To je pozitivno, kajti le tako kraji živijo, ostajajo mladi, šola ima šolarje, vrtec otroke, ljudje pa delo in zaposlitve.


Spreminja se tudi značaj naših krajev. Cenimo in spoštujmo to, kar imamo. Urejene vasi in hiše, lepo naravno okolje in bližino mesta. Res je, da še marsikaj ni urejeno in prav je, da imamo načrte in želje za prihodnja leta.


Zahvaljujem se ljudem, ki prostovoljno delujejo v društvih in prispevajo za družbeno dobro ter ponesejo ime našega kraja tudi širše izven naše občine, ter skrbijo za podmladek. Nastopajočim prav tako hvala za lep kulturni program. Vas, drage sokrajanke in sokrajani pa vabim še na druge prireditve v času krajevnega praznika. 

 

 

 

NADOMESTNE VOLITVE  V SVET KS ZGORNJA POLSKAVA - 4.10.2020

 

Prosimo seznanite se z vsebino v spodnji povezavi.

 

https://www.slovenska-bistrica.si/objava/279569?fbclid=IwAR2So6W9P8CtwKol6CdM2V4OUzYW_P6sZ_SXMrT1bXRhSAeLExqKgNolMAk