Nov vodohran


Vodohran Zg. Polskava
Vodohran Zg. Polskava


Novi vodohran je pomembna pridobitev za naš kraj, s tem pa zagotavljanje boljše oskrbe s pitno vodo.


Star vodohran je bil v uporabi od leta 1976, na katerega je bilo sprva priključenih 142 gospodinjstev. Zaradi širitve kraja in s tem večje potrebe po oskrbi s pitno vodo, pa star vodohran ni več zadoščal potrebam.


Z gradnjo novega vodohrana smo pričeli 2.10.2014 in jo zaključili v mesecu juliju 2017. Kapaciteta novega vodohrana znaša 240 m3, s katerega se oskrbuje cca. 950 gospodinjstev. Vrednost investicije je znašala 128.440,20 EUR z DDV. Izvajalec gradnje je bilo podjetje KRT Gradbeništvo d.o.o. iz Slovenske Bistrice.


Od izvira v Planici pa do vodohrana poteka cevovod v dolžini cca. 9 km. Skupna dolžina vodovodnega omrežja pa je med 45 in 50 km.