Prostovoljno gasilsko društvo


 

PGD Zgornja Polskava je od leta 1996, ko je bila zakonsko urejena kategorizacija gasilskih društev, prostovoljna gasilska enota 2. kategorije. Smo eno izmed 10 PGD v občini Slovenska Bistrica. Danes je društvo pomemben člen v verigi organizacij v občini Slovenska Bistrica, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. Naše naloge so zelo zahtevne, saj od slehernega člana zahtevajo velike napore, od vodstva društva pa neutrudno spremljanje razvoja na področju gasilstva in požarnega varstva.

 

Leta 2016 smo obhajali 90. obletnico ustanovitve. Društvo je sledilo hitremu razvoju in preraščanju vasi Zgornja Polskava z okolico, zato smo morali biti prilagodljivi z nabavo opreme in tehnike. Tudi narava nam večkrat zagode, tako da se moramo tudi temu primerno opremljati in izobraževati. Naloge so zelo različne, obsegajo od gašenja požarov, zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja do naravnih in drugih nesreč. Naše delo je popolnoma prostovoljno. Ni se nam težko odzvati gasilskemu pozivniku ali sireni, ne glede na to, kateri dan je, koliko je ura in kakšno vreme je zunaj.

 

V društvo je trenutno včlanjenih 83 članic in članov ter 20 pripadnikov gasilske mladine. Operativno enoto sestavlja 27 članic in članov, ki imajo opravljene ustrezne zdravniške preglede ter gasilska usposabljanja. Pozivanje na intervencijo poteka preko Regijskega centra za obveščanje Maribor (112), ki enoto aktivira preko sistema za tiho aktiviranje (pozivniki, SMS) ter po potrebi tudi preko sirene za javno alarmiranje. Enota izvozi na intervencijo v povprečju 5 min. Našo operativno pripravljenost vsako leto dopolnjujemo z novimi kadri in opremo.

Požarni rajon PGD Zgornja Polskava pokriva teritorij Krajevne skupnosti Zgornja Polskava. Razen vasi Sele pri Polskavi in dela vasi Zgornja Polskava so vse vasi v višjih legah, ki so poraščene z gozdovi. Čeprav se nekateri pri financiranju gasilcev izgovarjajo na gospodarsko krizo in recesijo, se nesreče na to ne ozirajo. Pri nesrečah ni recesije, ampak jih je čedalje več, in to v novih in hujših oblikah. Nabava prepotrebne in drage gasilske opreme pa je poleg rednih sredstev, ki jih občina in država namenjata za delovanje gasilstva, še vedno vezana na zbiranje prostovoljnih prispevkov občanov in različnih donatorjev.

 

Kontaktni podatki:

Prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Polskava, Partizanska ulica 1, 2314 Zgornja Polskava

e-pošta: pgd.zgpolskava@gmail.com

Predsednik: Lovro Metikoš (gsm 040/433-949)

Poveljnik: Jože Fifer (gsm 041/379-767)