Člani sveta KS


 

Mandatno obdobje 2018 - 2022

 

Svet krajevne skupnosti šteje sedem članov:

  • doc. dr. Gregor Rečnik
  • Uroš Klajderič
  • mag. Mateja Rečnik
  • Branko Zalokar
  • Simon Leskovar
  • Franc Pišek
  • Luka Magdič

 

Predsednik: Uroš Klajderič
Podpredsednik: Franc Pišek